Team Kagayama SUZUKI GSX-R1000 2013

● 2013年 鈴鹿8時間耐久ロードレース ●
ヘアピン

スプーン入り口

スプーン入り口

130R

ヘアピン

ヘアピン

ヘアピン

ヘアピン

ヘアピン

ヘアピン

スプーン入り口

S字

2コーナー

S字

S字↓ Team KAGAYAMA choose!